[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 


  

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเบื้องต้น 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรมเบื้องต้น 2 (HTM2202)

อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554


ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรมเบื้องต้น 2 (HTM2202)

  1. แผนการเรียนการสอน<คลิก>

  2. บทที่ 1 ต้อนรับและสอบถามจำนวนกระเป๋าแขก<คลิก>

                  คำสุภาพแบบยกย่อง<คลิก> 

                              แบบฝึกหัดคำสุภาพแบบยกย่อง<คลิก>

                  อธิบายไวยากรณ์<คลิก>

                  แบบทดสอบ<คลิก>

  3. บทที่ 2 นำแขกไปยังห้องพัก<คลิก>

                  กฎการผันรูป Te Form<คลิก>

                  วิธีการผันรูป Te Form<คลิก>

                  แบบฝึกผันรูป Te Form<คลิก>

                  อธิบายไวยากรณ์<คลิก>

                  แบบทดสอบ<คลิก>

 4. บทที่ 3 อธิบายวิธีใช้เครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพัก<คลิก>

                 อธิบายไวยากรณ์<คลิก>

                 กฎการผันรูปพจนานุกรม<คลิก>

                 แบบทดสอบ<คลิก>

 5. บทที่ 4 กล่าวขอโทษและแก้ไขปัญหา<คลิก>

                 อธิบายไวยากรณ์<คลิก>

                 แบบทดสอบ<คลิก>

 6. บทที่ 5 ให้บริการตามคำขอ<คลิก>

 เข้าชม : 8741


ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเบื้องต้น 1 5 อันดับล่าสุด

      ภาษาญี่ปุ่น 4 (JPN 2104) 13 / พ.ย. / 2554
      ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 2 (TOUR2202) 13 / พ.ย. / 2554
      ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรมเบื้องต้น 2 (HTM2202) 13 / พ.ย. / 2554
      การฟังภาษาญี่ปุ่น 2 (JPN2402) 9 / ก.ค. / 2554
      ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 1 (TOUR2201) 9 / ก.ค. / 2554


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin

เว็บสนับสนุนการเรัยนการสอน อาจารย์วิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์
www.ncv-hong.com
สาขาภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น) ภาคมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่